top of page
  • Chopstix

Werksoek

Omie wat ry op die snelweg en sien jong outjie wat staan en duim gooi. Besluit om te help. Outjie klim in die kar en die dialog verloop soos volg: Omie: “More boet, waarheen is jy op pad?” Outjie: “Mmmmmore ooooom, eeeek iiiiis oooop pppppad nnnnna Pppppprettttoria” Omie: Dink by himself …. O kak, dit gaan ‘n lang pad wees, maar vra toe maar beleefd: “Wat gaan jy daar doen?” Outjie: “Gggggggaaan vvvvir ‘n oooonderhhhhoud, oooooom” Omie: “By watter firma?” Outjie: “Dddddie SsssssAUK, oooooom” Omie: “Dit klink goed, vir watter posisie?” Outjie: “ ’nnn nnnnnnuuuus lllleser, ooooom” Omie: Effe uit die veld geslaan: “En dink jy jy staan ‘n goeie kans om die werk te kry boet?” Outjie: ‘Nnnnnneee ooooom” Omie: “Maar hoekom nie?” .................... Outjie: “Wwwwwant eeeeek iiiiiis mmmmmos fffffffffokken Wwwwwiiiitttt!

3 views

Recent Posts

See All

Teacher Arrested

A school teacher was arrested today at O R Tambo International airport as he attempted to board a flight while in possession of a ruler, a protractor, a compass, a slide-rule and a calculator. At a mo

Die Vinger

Before the Battle of Agincourt in 1415, the French, anticipating victory over the English, proposed to cut off the middle finger of all captured English soldiers. Without the middle finger it would be

Comments


bottom of page