top of page
  • Izak de Vries

Internasionale Vertaaldag 2008

Alle taalpraktisyns en taalliefhebbers word vriendelik genooi om op Vrydag 3 Oktober 2008 'n informele seminaar by te woon, wat deur SAVI Boland gereël word om Internasionale Vertaaldag, 30 September, te vier.

Sprekers sluit in:

- Frik Lombard (Eindredakteur, WAT)

- Phillip Louw (Besturende redakteur: Woordeboeke, OUP)

- Michiel Heyns (Akademikus, skrywer en vertaler van o.m. Marlene van Niekerk se roman Agaat)

- Mhlobo Jadezweni (Lektor, Dept Afrikatale, US)

- Pumlani Sibula (Hoof, Eenheid vir isiXhosa, Taalsentrum, US)

Datum: Vrydag 3 Oktober 2008

Plek: Cape Milner Hotel, Milnerstraat 2a, Tamboerskloof, Kaapstad

Registrasie: R200

Vir meer inligting, nader gerus:

Marlene Rose 021 439 8784 marlene@stellenbosch.co.za

Registrasie sluit teen Maandag 29 September 2008

0 views

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page