top of page
  • Izak de Vries

Fotokompetisie: Giants of the Desert

Stuur jou beste olifantfoto’s aan foto@proteaboekhuis.co.za en staan ‘n kans om uitstekende pryse te wen!

Sluitingsdatum: 1 November 2010.

Ons vier die verskyning van Giants of the Desert en die vordering in digitale fotografie. As die outeurs van hierdie boek maar die kameras van vandag gehad het!


Tans by alle goeie boekwinkels beskikbaar. Vra dat jou winkel dit bestel as hulle dit nie het nie.

Giants of the Desert

Outeur: Fritz Eloff

ISBN: 978-1-86919-390-4

Uitgewer: Protea Boekhuis

Voorgestelde kleinhandelprys: R190,00

Eerste prys (ter waarde van R690,00):

Giants of the Desert, deur Fritz Eloff (R190,00)

Voices from the Land, deur Jurgen Schadeberg (R250,00)

Black and White Fifties: Jurgen Schadeberg’s South Africa deur Jurgen Schadeberg (R250,00)

Tweede prys (ter waarde van R440,00)

Giants of the Desert, deur Fritz Eloff (R190,00)

Voices from the Land, deur Jurgen Schadeberg (R250,00)

Derde prys (ter waarde van R190,00)

Giants of the Desert, deur Fritz Eloff (R190,00)

Giants of the Desert is ’n fassinerende inleiding tot die ongenaakbare Kaokoveld se inheemse diere en plante. Dit is egter nie ‘n boek wat hoofsaaklik op pragtige fotografie fokus nie. Inteendeel. Hier is die kamera gebruik om wetenskaplik verslag te doen. Talle amateurs kan deesdae beter foto’s neem, maar kan ons sulke navorsing doen?

Reëls

- Foto’s moet gestuur word aan foto@proteaboekhuis.co.za met GIANTS OF THE DESERT in die onderrwerplyn. Die sluitingsdatum is 1 November 2010.

- Stuur asseblief net een foto per e-pos.

- Net die eerste drie inskrywings van elke fotograaf sal vir die prys in aanmerking kom.

- Foto’s moet as JPGs gelewer word en die langste sy moet 1024 pixels wees. Voorkeur sal gegee word aan foto’s wat aan hierdie spesifikasies voldoen, maar ons moedig enigeen aan om in te skryf. Sorg net dat daardie selfoonfoto’s nie meer as 2 megagrepe groot is nie! (Foto’s wat te groot is, sal outomaties gediskwalifiseer word.)

- Foto’s mag digitaal verbeter word.

- Alle foto’s moet vergesel word van die volle naam, e-posadres en posadres van die fotograaf. Professionele fotograwe mag kies om hulle ateljees se name te gebruik, maar skuilname sal nie aanvaar word nie.

- Protea Boekhuis behou die reg voor om inskrywings te publiseer om sodoende hierdie kompetisie te bevorder. Onder “publikasie” word verstaan dat dit per e-pos, op enige digitale forum, waaronder die internet, en in die gedrukte media mag verskyn. Protea Boekhuis onderneem egter om nie enige foto vir enige ander rede te publiseer sonder om eers die skriftelike toestemming van die fotograaf te verkry nie. Die fotograaf behou volle kopiereg.

- Geen foto wat voorgelê word, mag inbreuk maak op kopiereg nie, en die deelnemer vrywaar Protea Boekhuis en enige agente wat namens Protea Boekhuis optree, van enige optrede wat mag voortspruit uit ‘n foto wat voorgelê word.

- Enige persoon mag deelneem. Pryse sal gratis aan deelnemers wat in Suid-Afrika woon, gepos word. Sou ‘n buitelandse deelnemer wen, sal Protea Boekhuis met die persoon in verbinding tree rakende die beste manier om die prys aan haar/hom te besorg.

- Werknemers van Protea Boekhuis en hulle gesinslede sal nie in aanmerking kom vir die pryse nie.

- Die beoordelaars se besluite is finaal en geen korrespondensie sal daaroor plaasvind nie.

- Deur deel te neem, gee die deelnemer die reg aan Protea Boekhuis om haar/hom in kennis te stel van verdere kompetisies. Protea Boekhuis onderneem egter om nie deelnemers se adresse aan buitepartye te verskaf nie, en onderneem ook om ‘n deelnemer van die databasis te verwyder indien so ‘n versoek skriftelik gerig sou word.

1 view

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page