top of page
  • Izak de Vries

Vertaalwerk of Lost in Translation?

Ek weet nie hoeveel van julle al Google Chrome se vertaalknoppie gedruk het nie. Dis handig wanneer jy agterkom dat een of ander beeldskone seksbom in Pole iets oor Izak de Vries te sê gehad het ... moet ek terugskryf, of het sy vir almal vertel ek is die grootste *&*&* op aarde? (Vloekwoorde vertaal nie lekker nie.)

Ek het, sommer vir die grap, Willemien Brümmer se heerlike stuk oor Sonde met die bure vertaal. Daar is ’n rede voor: Protea is bekend daarvoor dat hulle outentieke tekste probeer uitgee. Brümmer sê dan ook:

Dis verblydend dat die outentisiteit van hierdie teks in dié jongste uitgawe deur Protea Boekhuis bewaar is. Soos wat in die redaksionele nota voor in die boek staan, is pejoratiewe onveranderd gelaat en spellings en leestekens nie gemoderniseer nie.

’n Redakteur kan maklik ’n werk so “vertaal” na Standaardafrikaans dat die oorspronklike teks verlore gaan. Net soos Google Chrome gemaak het met Brümmer se teks. Hier is die begin van die Brümmer-teks:

Sonde met die bure

Skrywer: CJ Langenhoven

ISBN: 9781869193232

Uitgewer: Protea

Publikasiejaar: 2009

Bladsye: 96

Klik hier en koop Sonde met die bure nou by kalahari.net!

In my kindertyd, selfs later as tienderjarige, was die vaal sementolifant op ons familieplaas buite Ladismith in die Klein Karoo ’n sentrale karakter in my verbeeldingswêreld. Dié olifant, wat deesdae net ’n bietjie hoër staan as my knieë, het in my ouma Engela se dae soos ’n waghond op die voorstoep gestaan, waar hy uitgekyk het oor die dam en die Otto Hager Kerk in die verte.

Ná my geboorte, toe my ouma reeds die tydelike met die ewige verwissel het, is hy na ’n “veilige hawe” in die “spookkamer” verskuif – die studeerkamer aan die donker kant van die huis waarin Pappie, Langenhoven se grootmaakpa, skynbaar destyds gesterf het. Hier het die olifant hom in ’n spesiale hoekie tuisgemaak – die einste “spookhoek” waarin ons dikwels toe-oë gestaan het om te kyk of ons armhare regop staan. Dit was asof die olifant ’n geheime pakt had met die spoke, omdat verdigsel en werklikheid in elk geval ’n manier het om in die Klein Karoo te vervloei. Veral op ’n plaas wat ná Pappie se dood deur Langenhoven geërf is.

Google het besluit om CJ Langenhoven na Dan Brown te vertaal, en ’n rukkie later word selfs Mandela by die teks betrek. (Sien die laaste paragraaf.) Kyk net hier:

Probe with the neighbors

Author: Dan Brown

ISBN: 9781869193232

Publisher: Protea

of publication: 2009

Pages: 96

Click here to buy Sonde with neighbors kalahari.net now!

In my childhood and even later as teenager, was the dull sementolifant on our family farm outside Ladismith in the Klein Karoo a central character in my verbeeldingswêreld. The elephant, which is now only a little higher than my knees, my grandmother Elizabeth’s days as a watchdog standing at the front, where he saw over the dam and the Otto Hager Church in the distance.

After my birth, when my grandmother has temporarily with eternal interchangeable, is he a “safe haven” in the “spookkamer” move - the study of the dark side of the house where Pappie, Langenhoven’s grootmaakpa, then apparently died. Here’s the elephant in a special corner settled - the very “spookhoek” which is often when we stood eye to see if we armhare bristle. It was as if the elephant “had a secret pact with the ghosts, because verdigsel reality and certainly a way to live in the Little Karoo to liquefied. Especially on a farm which Pappie after Mandela’s death are inherited.

Nee, wat. Goeie vertalers en redakteurs sal steeds hulle geld verdien. Koop liewer Sonde met die bure en lees hierdie onkreukbaar lekker boek – onvertaald!

1 view

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page